Tämä on yrityksen Levossa henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.7.2020. Viimeisin muutos 27.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Levossa, 3139136-6
Suopellonrinne 1 A 4
00630 Helsinki
0400 815 500

paivi@levossa.fi

2. Rekisterin nimi

Levossa asiakasrekisteri

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Päivi Karhu, 0400 815 500, paivi@levossa.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn perustelu ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen sekä palvelukehitykseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi. Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys, y-tunnus
Tiedot tilatuista palveluista

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoituksiin. Valmennusten aikana tehdyt muistiinpanot tuhotaan asiakassuhteen päätyttyä ja täytetyt harjoituslomakkeet, valmennustehtävät ym. asiakasta hyödyttävä materiaali luovutetaan asiakkaalle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustomme kehittämiseen. Tämän verkkosivuston kävijäseurantaan käytämme Google Analytics -ohjelmistoa. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla kerätään anonyymia tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää täällä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia tämän ja muiden sivustojen toiminnallisuuksia. Evästeiden kieltäminen yleensä poistaa joitakin sivuston toimintoja ja ominaisuuksia käytöstä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän sähköpostiin, paivi@levossa.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.