Sinä osaat nukkua!

Kun uni ei tule, yö tuntuu loputtoman pitkältä ja yksinäiseltä. Pyörit sängyssäsi miettien, miten nukahtaa. Stressi ja uupumus alkavat huolettaa, kun nukkuminen ei onnistu. Tällaista uniongelmaa kutsutaan unettomuudeksi ja se onkin yleisin uniongelmista. Tutkimusten mukaan Suomessa tilapäisestä unettomuudesta kärsii joka kolmas aikuinen ja pitkäaikaisesta unettomuudesta joka kymmenes.

Onko sinulle tuttu joku näistä unettomuuden ilmenemismuodoista: nukahtamisvaikeus, yöllinen heräily, katkonainen uni tai liian aikainen herääminen? Ennen kuin huolestut tästä, sinun on hyvä ymmärtää, että tilapäiset univaikeudet kuuluvat normaaliin elämään – stressi, sairastelu, huolet, muutokset elämässä tai jokin akuutti kriisi voi aiheuttaa ajoittaista unettomuutta. Jos unettomuus sen sijaan jää päälle sen jälkeen, kun unettomuuden aiheuttanut tilanne tai tapahtuma on korjaantunut, voi unettomuus muuttua ongelmaksi ja lopputuloksena voi olla krooninen unettomuus.

Pitkittyessään unettomuus voi aiheuttaa uupumusta ja masennusta. Myös uni ja palautuminen kulkevat käsi kädessä, joten esimerkiksi hyvin alkanut elämäntaparemontti voi ottaa takapakkia uniongelmien vaivatessa. Toisaalta taas liian vähäinen palautuminen päivän aikana nostaa kortisolitasoa veressä, mikä saattaa aiheuttaa yöllistä heräilyä.

Sinun ei tarvitse jäädä uniongelmiesi kanssa yksin. Voit oppia nukkumaan luonnollisesti henkilökohtaisen univalmennuksen avulla, ilman lääkärin lähetettä ja lääkkeettömästi.

Kun nukkuminen ei onnistu, univalmennus auttaa

Nukahtaessaan ihminen vaipuu ensin kevyeen uneen. Yleensä vajaan puolen tunnin kuluttua seuraa syvän unen vaihe, josta siirrytään REM-uneen. REM-unesta siirrytään taas kevyen unen kautta syvään uneen. Tämä ketju toistuu noin puolentoista tunnin sykleissä keskimäärin viisi kertaa tavallisesti nukutun yön aikana. REM-unen ja kevyen unen määrä kasvaa aamua kohti. Unettomalla syvän unen määrä usein vähenee, minkä seurauksena seuraavana päivänä olo on väsynyt. Uneton saattaa myös herätä tavallista herkemmin kevyen unen vaiheessa.

Usein unen esteenä on ylivireystila, jota lisäävät liiallinen psyykkinen tai fyysinen aktiivisuus myöhään illalla, ongelmien tunkeutuminen mieleen yöllä, ahdistuneisuus, huoli unesta tai unirytmin rikkoutuminen. Ylivirittyneisyyden aiheuttamaa tilapäistä unettomuutta hoidetaan ensisijaisesti ilman lääkkeitä. Akuutissa unettomuusvaiheessa saatetaan kuitenkin tarvita lyhytaikaisesti unilääkkeiden apua. Suosittelen asiakkaitani mittauttamaan veriarvot, joilla voi olla merkitystä, tai jotka voivat olla jopa syynä univaikeuksille. Sellaisia ovat esimerkiksi ferritiini, D-vitamiini ja kilpirauhashormonit. Ne voi selvittää esimerkiksi tilaamalla Puhdin laboratoriotestit, joista saat kauttani alennusta -10%. Unilääkeasioissa suosittelen aina kääntymään lääkärin puoleen. Joskus voi myös olla tarpeen selvityttää, ettei uniongelmia aiheuta joku muu unihäiriö kuten levottomat jalat tai uniapnea.

Jos olet kärsinyt unettomuudesta jo jonkin aikaa ja olet mielestäsi kokeillut jo kaikkea, valmennukseni on todennäköisesti juuri oikea apu sinulle! Et halua turvautua unilääkkeisiin tai haluat päästä niistä eroon, ja haluat luonnollisista menetelmistä apua uniongelmiisi. Olen yhdistänyt omiin valmennuksiini parhaita käytäntöjä mielen rauhoittamisen menetelmistä sekä hyvää unta tukevista elämäntavoista ja ruokavaliosta. Valmennustapani on ratkaisukeskeinen. Univalmennuksena hyödynnän erityisesti kognitiivisia, tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon menetelmiä. Hyvinvointivalmennuksessa keskeisiä menetelmiä ovat Firstbeat- ja ruokavalioanalyysit. Molempiin valmennuksiin sisältyy myös uniympäristöön ja unenhuoltoon liittyvien perusasioiden läpikäynti. Lue lisää käyttämistäni menetelmistä alla.

Palveluissani käytetyt menetelmät

Ratkaisukeskeisyyden avulla käännetään katse kohti tulevaisuutta. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa lähestymistapaa, jossa huomio kohdistetaan erityisesti voimavaroihin ja onnistumisiin, ja siihen kuuluu keskeisenä osana tulevaisuuteen suuntautuminen. Valmennuksessani keskitytään ongelmien analysoimisen sijaan siihen, mitä voisit tehdä, jotta alkaisit taas luottaa luonnolliseen uneen. Ratkaisukeskeiset kysymykset ehkäisevät huolestuneisuuden lisääntymistä, luovat toivoa sekä auttavat tunnistamaan niitä konkreettisia tekoja, jotka auttavat mielesi ja kehosi levollisuuden lisäämisessä. Ratkaisukeskeisyys on lähtökohta univalmennuksessa, hyvinvointivalmennuksessa ja lyhytterapiasssa.

Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ovat eniten tutkittuja lääkkeettömiä menetelmiä unettomuuden hoidossa. Näillä menetelmillä pyritään vaikuttamaan erityisesti unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin ja katkaisemaan noidankehä. Hyödynnän kognitiivisista menetelmistä erityisesti unettomuuteen liittyvien haitallisten ajatusmallien muokkaamista ja huolien käsittelyä sekä rentoutusmenetelmiä. Kognitiivisilla menetelmillä saamme itsemme irtautumaan haitallisista ajatusmalleista. Kognitiiviset menetelmät ovat keskeinen osa univalmennusta.

Tietoinen läsnäolo eli mindfulness on pysähtymistä olemaan tietoinen nykyhetkestä. Tutkimusten mukaan mindfulness mm. vähentää stressiä ja murheisiin jumiutumista sekä lievittää ahdistuneisuutta. Unettoman päässä pyörii usein ajatuksia ja huolia, jotka aiheuttavat stressiä sekä vaikeuttavat rentoutumista ja nukahtamista. Mindfulness auttaa sinua olemaan tietoinen ajatuksistasi ja tunteistasi katsomalla niitä etäältä, ikään kuin tarkkailijana. Tämä auttaa huomaamaan, että ajatukset ja tunteet ovat ohimeneviä ja että et ole yhtä kuin tunteesi. Mindfulness -menetelmistä hyödynnän univalmennuksessa mm. aisti- ja hengitysharjoituksia.

Itsemyötätunto tarkoittaa ystävällistä suhdetta itseen arjessa ja vaikeissa tilanteissa. Se on tieteellisesti tutkittu modernin psykologian menetelmä, joka lähtee siitä, että emme työnnä kärsimystä ja hankalia tunteita ja kokemuksia pois tajunnastamme vaan alamme lähestyä niitä lempeydellä. Itselle puhutaan kannustavasti ja lempeästi kuunnellen sitä, mikä olisi nyt tarpeen ja mikä auttaisi. Pyrin valmennuksessa tukemaan sinua lisäämään tietoista lempeyttä, kannustavuutta ja lohdullista asennetta itseäsi kohtaan. Itsemyötätunnon lisäämiseksi hyödynnän univalmennuksessa erityisesti mielikuvaharjoituksia.

Hyvinvointivalmennus alkaa Firstbeat -hyvinvointianalyysilla, jolla arvioidaan kuormitustasi, liikuntaasi ja kuntotasoasi sekä palautumistasi. Se toimii pohjana hyvää unta tukevien elämäntapojen muutostarpeiden tunnistamiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykevälivaihtelun mittaamiseen ja analysointiin. Valmennuksen osana toteutetaan myös ruokavalioanalyysi, joka toimii lähtökohtana ruokavalion ja ateriarytmin muutostarpeiden tunnistamiselle ja niihin liittyvien tavoitteiden asettamiselle. Hyvinvointivalmennus pohjautuu virallisiin ravitsemussuosituksiin sekä tutkimuksiin ravinnon ja unen yhteydestä. Tavoiteruokavaliossa huomioidaan erityisesti hyvää ja levollista unta tukevat ruoka- ja ravintoaineet.

Tutustu paremmin palveluihin tai ota rohkeasti yhteyttä. Löydetään yhdessä tie parempaan uneen❤️

Lisää blogeja