Arvot suunnan näyttäjänä

Omien arvojensa tunnistaminen ja kuunteleminen auttavat voimaan hyvin – ja nukkumaan hyvin. Unettomuuden taustalla voi olla elämäntilanne, jossa ei tunne elävänsä omien arvojensa mukaista elämää. Se tuottaa selittämätöntä ahdistusta, mikä ilmenee esimerkiksi aamuyöllä heräilynä tai nukahtamisvaikeutena. Arvojen selkeyttämisestä voi löytää uuden suunnan elämälleen, saada rohkeutta elämänmuutokseen ja myös apua unettomuuteen.

Kerron seuraavaksi, mitkä ovat minun tärkeimpiä arvojani, mitä ne merkitsevät minulle, ja miten ne näkyvät tavassani valmentaa asiakkaitani.

1. Armollisuus

Armollisuus merkitsee minulle:
– lempeyttä ja myötätuntoa itseäni sekä muita kohtaan
– omien tarpeiden hyväksymistä
– lupaa olla epätäydellinen ja keskeneräinen

Armollisuus on elintärkeä asia oman jaksamisen kannalta. Usein huonounisuuden taustalla on stressi, johon liittyy ylisuorittamista ja armottomuutta itseä kohtaan.

Valmennuksessa armollisuus tarkoittaa minulle sitä, että osoitan myötätuntoa sinua kohtaan ja kannustan sinua kuuntelemaan itseäsi ja kehoasi sekä antamaan itsellesi luvan voida ja nukkua hyvin.

2. Läsnäolo

Läsnäolo tarkoittaa minulle:
– keskittymistä, olemista tekemisen sijaan
– aitoa halua ymmärtää, mitä toinen sanoo
– eläytymistä toisen asemaan

Läsnäolo auttaa olemaan paremmin yhteydessä oman kehon, tunteiden ja ajatusten kanssa. Levollisuus syntyy, kun elää läsnäolon tilassa.

Univalmennuksessa luon puitteet kiireettömälle kohtaamiselle. Kun puhut, annan sinulle jakamattoman huomioni. Kysyn ja kertaan oman ymmärrykseni vahvistamiseksi. Hyödynnän valmennuksessa läsnäoloharjoituksia.

3. Tasapaino

Tasapaino merkitsee minulle:
– mielen ja elimistön tasapainoa, joka ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia
– harmoniaa elämän eri osa-alueiden välillä

Tasapaino ei ole pysyvä olotila, vaan sitä joutuu hakemaan toistuvasti elämäntilanteiden ja olosuhteiden muuttuessa. Huonounisuus on usein merkki tasapainon puuttumisesta.

Univalmennuksessa kartoitamme unettomuuden taustalla olevia asioita kokonaisvaltaisesti. Autan sinua löytämään tasapainon elämäsi eri osa-alueiden välillä.

4. Rohkeus

Rohkeus merkitsee minulle:
– sydämen puheen kuuntelemista
– kykyä elää avoimin sydämin, haavoittuvaisena
– uskallusta tehdä asioita välittämättä pelosta tai epävarmuudesta

Kun uskallat kuunnella sydäntäsi ja tehdä hyvinvointiasi edistäviä muutoksia elämässäsi, levollista unta häiritsevä ahdistus hälvenee.

Univalmennuksessa kannustan sinua kokeilemaan rohkeasti erilaisia keinoja unen parantamiseksi. Kannustan sinua puhumaan rohkeasti unettomuuden taustalla olevista huolista ja peloista. Uskallan myös haastaa sinua lempeästi uudelleenarvioimaan uneen liittyviä uskomuksiasi.

Mitkä ovat sinun arvojasi?

Pysähdy nyt toviksi pohtimaan sinun arvojasi. Mitkä asiat ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä? Mistä asioista haluaisit viimeiseksi luopua? Elätkö arvojesi mukaista elämää?

Lisää blogeja